укр рус eng

01021, Україна, м. Київ
вул. Інститутська 24/7, 8-й під'їзд, офіс 84
Тел.: +380 44 585 3484, тел./факс: +380 44 585 3481

Новини та Публікації

Публікації

З сумісництва на основне місце роботи

З сумісництва на основне місце роботи
_____________________________________________________________________________

На практиці виникає досить часто питання необхідності зміни форми працевлаштування працівника на одному і тому ж підприємстві з сумісництва на основне місце роботи або навпаки.
Але не дивлячись на актуальність даного питання, спеціального правового регулювання воно, на жаль, не отримало.
З огляду на це, в даному Меморандумі ми розглянемо, виходячи з загальних положень діючого законодавства, питання належного оформлення такої зміни форми працевлаштування як «перехід» працівника з сумісництва на основне місце роботи на тому ж підприємстві.
Поняття «сумісництво» і «основне місце роботи» відрізняються лише за одним критерієм - кадровий облік, що полягає в тому, де працівнику ведуть трудову книжку.
Згідно з абз. 4 п. 1.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, яка затверджена наказом Мінпраці, Мінюсту, Мінсоцполітики від 29.07. 1993 року №58 (надалі – Інструкція № 58), на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться за місцем основної роботи.
Разом з цим абз. 7 п. 2.14 Інструкції № 58 передбачено, що за бажанням працівника до трудової книжки окремим рядком може бути внесено запис відомостей про роботу за сумісництвом.
І хоч на сьогодні, з огляду на електронний персоніфікований облік працівників, практична необхідність наявності трудових книжок стає все меншою, у зв’язку з чим останнім часом все частіше лунають заклики скасувати трудові книжки, ми вважаємо, що в досліджуваному нами в даному Меморандумі питанні, саме записи в трудову книжку і є вирішальним для належного документарного оформлення вказаного «переходу» працівника з сумісництва на основне місце роботи на тому ж підприємстві.
Ми вбачаємо, що документарне оформлення вказаного «переходу» може відбуватись за двома процедурами.
Перша: процедура переведення працівника з сумісництва на основне місце роботи.
Друга: процедура звільнення працівника з роботи за сумісництвом та прийняття даного працівника на основне місце роботи.
Перша процедура переведення, на наш погляд можлива у випадку, якщо у працівника у трудову книжку свого часу було внесено запис про роботу за сумісництвом на даному підприємстві.
Якщо ж такого запису про сумісництво внесено не було, то слід документальне оформлення вказаного «переходу» здійснити за другою процедурою.
Отже, сумісник розрахувався за попереднім основним місцем роботи, та отримав трудову книжку, необхідно, зважаючи на вищевикладене, вибрати одну з двох процедур документарного оформлення «переходу» працівника з сумісництва на основне місце роботи на тому ж підприємстві.
У випадку, якщо документарне оформлення «переходу» працівника з сумісництва на основне місце роботи на тому ж підприємстві здійснюється за першою процедурою – «Переведення», необхідно здійснити наступне:
1. Роботодавець отримує від працівника заяву про переведення з роботи за сумісництвом на відповідній посаді на роботу за основним місцем роботи на відповідній посаді.
2. Роботодавець видає наказ про переведення певного працівника з роботи за сумісництвом на відповідній посаді на роботу за основним місцем роботи на відповідну посаду.
3. Роботодавець здійснює запис в трудову книжку працівнику про переведення працівника з роботи за сумісництвом на відповідній посаді на роботу за основним місцем роботи на відповідну посаду.
У випадку, якщо документарне оформлення «переходу» працівника з сумісництва на основне місце роботи на тому ж підприємстві здійснюється за другою процедурою – «Звільнення - Прийняття», необхідно здійснити наступне:
1. Роботодавець отримує від працівника заяву про звільнення з роботи за сумісництвом.
2. Роботодавець видає наказ про звільнення певного працівника з роботи за сумісництвом.
3. Роботодавець проводить кінцевий розрахунок зі звільненим з роботи за сумісництвом працівником.
4. Роботодавець отримує від працівника заяву про прийняття на роботу за основним місцем роботи на відповідну посаду.
5. Роботодавець видає наказ про прийняття працівника на роботу за основним місцем роботи на відповідну посаду. (У зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 17.06.15 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» слід врахувати, що дата видання такого наказу та дата допущення до виконання трудових обов’язків працівника мають бути різними, а саме: дата допущення до виконання трудових обов’язків працівника має бути пізніше, враховуючи час на повідомлення роботодавцем органи ДФС про прийняття працівника на роботу).
6. Роботодавець подає до територіального органу ДФС Повідомлення про прийняття на роботу працівника за формою, затвердженою додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.15 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» .
7. Роботодавець здійснює запис в трудову книжку працівнику про прийняття працівника на роботу на відповідну посаду.

--------------------------------

О. Чугаєнко
03.11.2015 р.