укр рус eng

01021, Україна, м. Київ
вул. Інститутська 24/7, 8-й під'їзд, офіс 84
Тел.: +380 44 585 3484, тел./факс: +380 44 585 3481

Новини та Публікації

Публікації

Виплата вихідної допомоги при звільненні працівника

Якщо трудовий договір припиняється на підставах:
- відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці (п.6 ст. 36);
- змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40);
- виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці (п. 2 ст. 40);
- поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40),
в цих випадках власник зобов’язаний виплатити вихідну допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку.
У випадку призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (п. 3 ст. 36) вихідна допомога виплачується у розмірі двох мінімальних заробітних плат.
Якщо трудовий договір припиняється внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) – працівник повинен отримати вихідну допомогу у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.
Якщо трудовий договір розривається власником на підставі припинення повноважень посадових осіб (п. 5 ч. 1 ст. 41) – вихідна допомога виплачується у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.